Ölüm Sertifikaları Bilgi Sistemine (SICO) dayalı olarak hazırlanan ölüm gözetim verileri, ilk ikisi (1 ve 2) ve son üç (29, 30 ve 31) hariç, Temmuz ayının hemen hemen her gününde aşırı ölüm olduğunu göstermektedir.

14 Temmuz (458 ölümle) aşırı ölüm oranının en yüksek olduğu gündü (63.4.)

Temmuz ayının 12 günlerinde (1. ve 4 arasında, 12 ve 16 arasında ve 18., 25 ve 28. arasında) maksimum mortalite aşırılıkları için kayıtlar kırıldı: bazıları 2010'dan, bazıları 2013'ten ve diğerleri 2020'den.


İki hafta önce, Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) Portekiz'in 7 ve 18 Temmuz arasında aşırı ölüm oranını kaydettiğini ve kıtada meydana gelen aşırı sıcaklıklara atfedilen 1,063 ölümüne karşılık geldiğini ortaya koydu.