Lusa ile konuşan RTA başkanı, sektördeki iş dernekleri ve Portekiz Çevre Ajansı (APA) ile mutabık kalınan tekliflerin, su tüketimini azaltmak için turizm ve misafirperverlikte halihazırda benimsenen çok çeşitli eylemlere katıldığını söyledi.

“ Turizm sektöründe, özellikle otel endüstrisinde çeşitli faaliyet alanlarını ele alan önlemler gönderdik, çünkü golf sahaları elbette Portekiz Çevre Ajansı ile birlikte çalışılıyor. 2020'de başladığımız bir çalışma sonucunda [Algarve] Su Verimliliği Planı” ile João Fernandes belirtti.

RTA önerisi, “turist gelişmelerinin su tüketiminin düzenli denetimlerini gerçekleştirmeyi önerdiği yönetim” ve “müşterilerin ve personelin kayıpların tespitine katılımı” gibi “dört alana” “dayanıyordu”, “daha sorumlu kişinin benimsenmesine izin veriyor” su kullanımında uygulamalar” dedi.


Müşterilere “çarşaf ve havlu değiştirme prosedürleri, minimum iki günlük havlu kullanım süresinin oluşturulması” ve ayrıca çamaşırhaneler gibi belirli bölümlerdeki işçileri su tasarrufunu teşvik eden davranışları benimsemeleri için eğitmek RTA önerilerinin diğer yönleri, ekledi.