ALP

çalışması, “Sözleşmenin ihlali, 2022'nin ilk altı ayında ulusal kiralama pazarının belası olmaya devam ediyor: ALP Barometrenin 5. baskısında (%24,4) katılımcıların dörtte biri kira borçludur” dedi.

Kira borcuna sahip olanlar arasında, temerrüde düşenlerin üçte biri üç aya kadar kira borçlarına ulaşıyor, ancak katılımcıların% 28'inin önemli bir kısmı henüz yarım yıldan fazla kiraya sahip.


Buna rağmen, dernek, temerrüde düşmüş kiracıları olan ev sahiplerinin yarısından fazlasının (%54.4) mahkemeye gitmeyeceklerini veya tahliye talimatı vermeyeceklerini itiraf ettiğini belirtti.