AB'nin istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan veriler, geçen yıl 15-29 yaşları arasındaki genç Portekizli öğrencilerin %86,9'unun çalışmadığını, diğerin% 10,3'ünün istihdam edildiği ve% 2,9'unun işsiz olduğunu ortaya koyuyor.

Bir bütün olarak AB'de, 2021'de örgün eğitimde 15-29 yaş arasındaki gençlerin% 23'ü de istihdam edilirken,% 3'ü iş arıyor ve işe başlamak için müsait (yani işsizler).

Ülkeye göre, Hollanda, 2021'de, halen okurken (%70) çalışan 15-29 yaş arası öğrencilerin en yüksek yüzdesine sahipti, bunu Danimarka (%49) ve Almanya (%42) izledi.


Buna karşılık, genç öğrenciler arasında en düşük istihdam yüzdesi Romanya (%2), Slovakya (%4), Macaristan ve Bulgaristan'da (her ikisi de %5) bulundu.