Medyaeğitiminde beceri ve eğitimi değerlendiren ve yedi Avrupa ülkesinde uygulanan 'EduMediaTest' pilot aşamasının sonuçlarına göre Portekizliler diğer gençlerle aynı seviyede.

14ila 18 yaş arası 2.636 gencin ankete katıldığı Portekiz'in yanı sıra, Katalonya (İspanya), Fransa, İrlanda, Slovakya, Hırvatistan ve Yunanistan'dan gelen kuruluşlar tarafından 'EduMediaTest' uygulandı.

MedyaDüzenleme Kurumu (ERC) yaptığı açıklamada, “Portekizli öğrencilerin ve Avrupalı meslektaşlarının daha yetkin oldukları boyut Teknoloji, ardından Estetiktir” diyor.

Çalışmada, gençlerin medya okuryazarlığı altı boyuta göre değerlendirildi. Teknolojinin yanı sıra multimedya iletişimine olanak tanıyan teknolojik yeniliklerle çalışma kapasitesi anlamına gelen Estetik, Resepsiyon, Üretim ve Yayılma, Dil ve İdeoloji değerlendirildi.

Dilboyutu, metinler arasında ilişki kurma, mesajları analiz etme ve değerlendirme ve kendilerini farklı temsil ve anlam sistemleri aracılığıyla ifade etme becerisini içerir.“Gençler, bilginin yorumlanmasını, dil kullanımını ve ideoloji konularında veya medyanın bir işletme olarak işleyişi veya düzenlemesi ile ilgili konularda (...) daha zayıf seviyeler gösteriyor”, açıklamada yer alıyor.

Raporda, “Tüm ülkelerde test edilen 8.699 gencin sonuçları, farklı medya okuryazarlığı becerilerine yönelik eğitime yatırım yapma ihtiyacını doğrulamaktadır” diyor.Ülkenintüm bölgelerinde 25 özel ve devlet okulunda 8. sınıftan 12. sınıfa kadar iki binden fazla Portekizli öğrencinin sonuçlarına bakıldığında, kızlar erkeklerden biraz daha yüksek puan aldı.

Ortalamapuan, öğrencilerin yaşına göre de yükselir.

'EduMediaTest'teelde edilen sonuçların yanı sıra, Avrupa Komisyonu tarafından 'Herkes için Medya Okuryazarlığı' programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen raporda, gençlerin ezici çoğunluğunun İnternet erişimi ve kendi bilgisayarları olan bir cep telefonu olduğu belirtiliyor, ancak yarısından azının evde gazeteler, dergiler veya kitaplar. Annenin akademik düzeyinin de öğrencilerin performansları üzerinde olumlu bir etkisi var gibi görünüyor.

Medyaokuryazarlığı becerilerini güçlendirme ihtiyacını vurgulayan tavsiyeler arasında, rapor ayrıca okulların medya içeriği üretiminin becerilerini ve anlayışını geliştirmeye yardımcı olmak için medyayla çalışması gerektiğine ve okulların da ebeveynlere bu alanda eğitim vermesi gerektiğine işaret ediyor.