Gülengaz yasağı, Dışişleri ve Sağlık Bakan Yardımcısı António Lacerda Soares tarafından imzalanan kararnamenin ardından 7 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Diárioda República, maddenin Nisan 2013 psikoaktif maddeler kararnamesine en son eklenen madde olduğunu ve “halk sağlığı için önemli bir tehlike oluşturduğunu, şimdiye kadar tüketimleri arasında yutma, inhalasyon veya diğer yollarla bir bağlantı olduğunu belirtiyor. yönetim.” Yasa ayrıca psikotik atakların yanı sıra ciddi kardiyak komplikasyonlar da dahil olmak üzere psikiyatrik bozukluklarla olan bağlantısını vurguladı.”

Yasaklananpsikoaktif maddeler listesine azot oksit eklenmesi, “endüstriyel ve tıbbi gibi niyetinden ziyade eğlence bağlamında amaçlar için kullanılması” nedeniyle haklıdır. Yasa ayrıca, tüketildiğinde gülme gazının öfori, analjezik ve anksiyolitik etkilere neden olduğunu, uzay ve zaman algısında duyusal bir değişiklik ve motor koordinasyon bozukluğu ile birlikte olduğunu da okuyor. Uzun vadede söz konusu olduğunda, diğer nörolojik hasarların yanı sıra bağışıklık sistemine zarar, hafızadaki değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi etkiler özetlenmiştir.”