Infarmed, 9 Eylül'de yayınlanan bir açıklamada, “Generis Farmacêutica, S.A. 21032 numaralı partiyi gönüllü olarak hatırlayacaktır. 01/2023, Lorazepam'ın Labesfal, 1 mg, tablet, kayıt numarası 5615927 olan, çünkü doz testinde spesifikasyon dışı bir sonuç tespit edildi. devam eden stabilite çalışmaları.Tespitedilen sorun ışığında, Infarmed, “bu partinin ticarileştirilmesinin derhal askıya alınmasını” belirledi, yani “stokta bu ilaç grubuna sahip kuruluşlar satamaz, dağıtamaz veya yönetemez, ve iade etmeli”.“Bu partiye ait ilaçları kullanan hastalar tedavilerini kesintiye uğratmamalıdır. Mümkün olan en kısa sürede, başka bir parti veya alternatif bir ilaçla değiştirmek için doktorlarına başvurmaları gerekir” diye ekliyor.