Sayı, Portekiz adalet sistemine karşı Gonçalo Amaral'ı, Yargı Polisinin eski müfettişi tarafından bir kitapta ve bir TV programında yapılan iddiaların ardından Mayıs 2007'de Lagos'ta kaybolan İngiliz kızın ebeveynlerini tazmin etmekten beraat ettiği için beraat ettirdiği için şikayet vardı.

Çift başlangıçta Amaral"a iftira davası açtı ve 2015'te Portekiz mahkemesi lehine karar verdi, ancak bu iki yıl sonra Portekiz mahkemeleri tarafından bozuldu.

Kate ve Gerry McCann bu konuda Portekiz aleyhine şikayette bulunmuşlardı, ancak AİHM gizlilik hakkının ihlali olmadığını anladı.

Kate ve Gerry McCann için, soruşturmanın liderinin çocuklarının ortadan kaybolmasıyla ilgili sözleri, daha sonra üç yaşında, özel hayata saygı duyma haklarının ve masumiyet karinesi hakkının ihlalini temsil ediyordu.


McCanns"in bu karara itiraz etmek için üç ayı var..