Bank of Portugal (BDP) verilerine göre, yurtdışında çalışan Portekizliler Temmuz ayında 377,4 milyon avro değerinde havale gönderdiler ve bu da geçen yıl Temmuz ayında gönderilen 366,8 milyona göre% 2,9'luk bir artışı temsil ediyor.

Tersine, Portekiz'de çalışan yabancılar menşe ülkelerine 47,2 milyon avro, geçen yıl Temmuz ayında gönderilen 43,3 milyondan %8,9 daha fazla gönderdi.

Portekizce konuşulan Afrika Ülkelerinde (PALOP) çalışan Portekizliler Temmuz ayında 42,12 milyon avro gönderdi ve bu da geçen yıl Temmuz ayında gönderilen 30,7 milyon avroya kıyasla %36,9'luk önemli bir artışı temsil ediyor.


Tersine, Portekiz'de çalışan Portekizce konuşan Afrikalılar, BDP verilerine göre, geçen yıl Temmuz ayında gönderilen 3.02 milyona kıyasla% 19,9 artışı temsil eden 3,6 milyon avro gönderdi.