Bu ödül insanları ayırt etmeyi amaçlamaktadır, iklim değişikliği üzerindeki etkilerini gösteren dünyanın her yerinden gruplar veya kuruluşlar.

Ödül, 2020'de ilk kez İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'e verildi. Geçen yıl, İklim ve Enerji Belediye Başkanları Antlaşması kazanan oldu.


Angela Merkel, ilk baskısından bu yana jüri başkanı olan Jorge Sampaio'nun yerine Gulbenkian İnsanlık Ödülü Jürisinin yeni başkanıdır.