Lusa tarafından hazırlanan bir rapora göre amaç, 2026 yılına kadar işçi maaşlarında 2022'ye kıyasla ortalama% 20'lik bir artış olmasını sağlamaktır, gelirleri, ücretleri ve rekabet gücünü artırmak için orta vadeli bir anlaşma önerisini gösterir.

Yürütmeye göre, “işgücü faktörünün üründeki payını artırmak, Avrupa ortalamasına yakınsak, enflasyon, üretkenlik ve “ek maaş” temelinde bir gelir valorizasyonu politikası üzerinde anlaşmaya varmak gerekiyor.

“ Bu varsayımlar dikkate alındığında, önerilen hedefe ulaşmak için, 1.3 p.p. [yüzde puan] ek bir maaşın gerekli olduğu tahmin edilmektedir - işçi başına ortalama olarak her yıl% 4,8'lik nominal bir ücret takdirine dönüşür. yıl 2023 - 2026 “, belge okur.


Hükümet, “bu, 2026'da işçi başına ortalama gelirde 2022'ye kıyasla yaklaşık% 20'lik bir artışı temsil edeceğini” vurgulamaktadır.