Dst'deki İnsan Kaynakları direktörü José Machado, Lusa"ya bunun bir lisansüstü kurs olduğunu söyledi, haftada bir saatlik ders, artı 10 şüpheleri gidermek ve verilen konular üzerinde düşünmek için dakika.

“ Çalışanların çalışma saatlerinin bir parçası olan bir zaman”, vurguladı.

José Machado için şirketin amacı, felsefe sınıflarının, işçilerin eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneklerini artırmanın yanı sıra, aynı zamanda bir tür “21. yüzyılın acısı için analjezik” olarak çalışmasıdır.

İlk yarıyılda, öğrenciler çağdaş düşünürleri inceleyecek, ardından epistemoloji gibi konular, maneviyat, antropoloji, etik, siyaset, sanat ve kültür, diğerleri arasında.

Braga Katolik Üniversitesi ile ortaklaşa öğretilen lisansüstü kurs 6 Ekim'de başlıyor ve grubun beşeri sermayesinin yaklaşık% 26'sını temsil eden yüksek öğrenim gösteren 505 işçi katılacak.

Şirket, 2020'de 318 işçinin katıldığı felsefe alanında ilk kursu sunmuştu.

José

Machado, “Bu işçilerin çoğu şu anda başlayan lisansüstü kursa katılmak istedi, bu da onu sevdiklerinin ve sınıfların kendileri için iyi olduğunu hissettiklerinin kesin bir kanıtıdır” diye ekledi José Machado.