ISV azaltılmış oranı, Şimdiye kadar kapalı karavanlar ortadan kaldırılacak, ve bu araçlar normal vergi oranına tabi olacak, vergi avantajları Hükümet önerisine göre, parlamentoya gönderildi.

Mevcut mevzuata göre, karavanlar Araç Vergisinin% 30'una (ISV) karşılık gelen indirimli bir orandan yararlanmaktadır, Hükümetin önerisi bu yasal hükmün yürürlükten kaldırılmasını ve bu araçları verginin normal oranlarına tabi tutmasını belirler.

Diploma ayrıca 1970'ten önce üretilen ve hala yürürlükte olan rejimde verginin% 95'ine karşılık gelen bir ara orana dönüşen araçların ISV muafiyetini de iptal ediyor.


Her iki durumda da, önlem 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerlidir.