Ekim ekonomik bülteninde, BDP, artan enflasyonun haneler üzerinde yaratabileceği eşit olmayan etkinin ana hatlarını çiziyor, hanehalkı harcamalarının bileşimini gelir beşimi ve yaş grubuna göre ayrıştırmak.

Bankacılık düzenleyicisinin analizinde, farklılaştırılmış etkinin, farklı mal ve hizmetlerin fiyatlarının evrimi ve her ailenin tüketimindeki ağırlıkları ile bağlantılı olduğu görülmektedir.

“Düşük gelirli aileler için tahmin edilen yüksek enflasyonun ağırlıklı olarak temel malların fiyatlarının esnek olmayan taleple evriminden kaynaklanması, yüksek gelirli aileler için aynı enflasyondan daha ciddi etkilere sahip olması, bu da daha büyük Tüketimi daha kolay ikame edilebilen veya ertelenebilen mal ve hizmetlerin katkısı” diye açıklıyor BDP.


Mário Centeno liderliğindeki kurum, satın alma gücündeki olumsuz şok karşısında, “düşük gelirli ailelerin, daha düşük bir tasarruf oranına sahip oldukları ve daha az servete sahip oldukları göz önüne alındığında tüketimi yumuşatmak için daha sınırlı bir yeteneklere sahip olduklarına” dikkat çekiyor.