Belge ayrıca, fazlalık ödemelerinin bir kısmını ödemek için 'troyka' sırasında oluşturulan İş Tazminatı Fonu'na (FCT) şirketlerden aylık katkıların yaklaşık% 1 oranında askıya alınmasını sağlar.

Öneride, Hükümet, “iş sözleşmesinin feshi için tazminatın artması, toplu işten çıkarılma veya işin sona ermesi ve 2023'ten itibaren İş Tazminat Fonu'na aylık katkıların askıya alınması durumunda 14 güne çıkarılmasını” içermektedir.

Halen, toplu işten çıkarma süreci kapsamında görevden alınan bir işçi, her bir kıdem yılı için 12 günlük baz ücret ve kıdem ödemelerine karşılık gelen tazminat hakkına sahiptir.

Tazminat miktarındaki azalma 12 gün, Ekim 2013'te 'troika' zamanında yürürlüğe girdi.


Portekiz"deki mali düzenleme programından önce, işten çıkarılma tazminatı, her kıdem yılı için yaklaşık bir aya eşdeğerdi.