“PJ, halkın bir üyesi tarafından zaten uyarılmış olan Santana Kamu Güvenliği Polisi tarafından iletilir bildirilmez yere gitti”


Ayrıca aynı kaynağa göre kemikler “siteden çıkarıldı” ve muayeneler ve Şimdi “kişiyi tanımlamak” için soruşturmalar yapılacaktır.


Kaynak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.