2023'te Hükümet, 4.800 konaklama operatörünü denetlemeyi planlayan turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinin denetimini güçlendirecektir.

“2023'te, elde edilecek sonuçlara uygun olarak bölgesel, zamansal bir kapsamı ve denetlenen numunenin bir boyutunu teşvik etmek için turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki denetim eylemlerinin sayısının güçlendirilmesi bekleniyor”, ifadeyi okur 2023 Devlet Bütçesi (OE2023).

Bildiriye göre “konaklama sektörü açısından, 4.800 ekonomik operatörün hedefinin, turist gelişmeleri ve yerel konaklama işletmeleri gibi farklı gerçekleri kapsayacak şekilde denetlenmesi bekleniyor”.


“Kümülatif olarak, turizm sektöründeki bu satış kanalının dinamikleri ve büyümesi dikkate alınarak, 'çevrimiçi' denetimler yoluyla 'yerinde' ve eşit olarak 'e-ticaret' alanında 'online' denetimler yoluyla iki cephede denetimler yapılacaktır”.