Vergi ve Gümrük İdaresi (AT), nüfusu, kendi adına olduğunu iddia eden ve vergi mükelleflerinden IRS beyannamesinin düzeltilmesini isteyen yeni bir hileli e-posta gönderilmesi konusunda uyardı.

“Vergi ve Gümrük İdaresi, bazı vergi mükelleflerinin, bir bağlantıya tıklayarak IRS beyanındaki yanlışlıkları gidermeleri istendiği sözde AT e-postaları aldığının farkındadır”, ifadeyi okur.

AT, “bu mesajların yanlış olduğunu ve göz ardı edilmesi gerektiğini” vurguluyor, çünkü yalnızca “alıcıyı kötü amaçlı yazılım indirmeye ikna etmeyi” amaçladıkları için “hiçbir koşulda” vergi mükellefleri bu işlemi gerçekleştirmemelidir.


Bu, Ekim ayında türünün ilk uyarısı, Eylül ayında AT tarafından dört uyarı verildikten sonra.