Durum Hükümete ve parlamento gruplarına bildirildi. Pombal belediyesi bölge meclisi başkanı, “2.000€ ve daha fazla emekli maaşı olan, 60€ aldıklarıyla övünen vicdansız insanlar var” diyor ve bu göçmenlerin çoğunun yüzme havuzlu lüks evleri olduğunu, ancak beyan etmedikleri için IRS, ödemekten muaftır IMI.


Medyaya, Sosyal Güvenlik diyor ki “yararlanıcıların listesi Sosyal elektrik tarifesi Enerji ve Jeoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır, sektör acentelerinden alınan nihai müşterilerden alınan verilere dayanarak, Sağlık Bakanlığı ile uygunluk koşullarını kontrol ettikten sonra, Haraç ve Gümrük İdaresi”, ancak, önlemlerin alınıp alınmadığını açıklamıyor yüksek gelirli göçmenlerin bu desteği almasını önlemek.