Portekiz

Büyük Aileler Birliği (APFN) tarafından geliştirilen Portekiz'deki Su Temini Tarifelerinin 7. Karşılaştırmalı Çalışması, Porto bölgesinin 2021'de su maliyetinde en az adaleti olan bölge olduğu sonucuna varmıştır.

Aynı bölgede, komşu belediyelerde farklılıkların “aynı tüketim için yılda yüzlerce avroya” ulaşabilmesi buna katkıda bulunuyor.

“Örneğin, Póvoa de Varzim belediyesinde, 10 kişilik bir aile yıl için toplam fatura olarak 300.24 avro ödüyor, ancak aynı aile aynı su tüketimini ödüyor, Gondomar belediyesinde yaşıyorlarsa yıl 1.245,12 avro/yıl, 944,88 avro fark iki yıllık su hesabı arasında”, APFN açıklıyor.

Diğer rakamlar, Porto'da tarifenin tüketilen metreküp başına 1,11 avro (m3) olarak belirlendiğini gösteriyor, bu da ulusal ortalama 0,81 avro/m3 su fiyatının üzerinde bir değer, Madeira'nın en düşük ortalamaya sahip bölge olduğunu okuyor değişken tarife, 0.35 euro/m3.

APFN ayrıca Porto ilçesindeki sabit su tedarik tarifesinin ortalama fiyatının 2021'de ülkedeki en yüksek ikinci fiyat olduğunu ve Ayda 4.41 €/ay, ulusal ortalama fiyatı aşan 3.16 €/ay (Aveiro bölgesi en yüksek ortalama sabit tarife €4.95/ay kaydetti). Buna karşılık, Beja 1.80 €/ay olarak en düşük sabit tarife ortalamasına sahip Portekiz bölgesi oldu.

Açıklamada alıntı yapılan açıklamada, APFN Su Çalışması koordinatörü Vitória Salvado, “kişi başına aynı tüketim modelinin kişi başına aynı nihai maliyete karşılık gelmesi gerektiğini ve referans değeri kişi/ay başına 3,6m3 olan kişi başına aynı nihai maliyete karşılık gelmesi gerektiğini” savunuyor.

“Amaç, kişi başına aynı tüketim modelinin kişi başına aynı nihai maliyete karşılık gelmesi gerektiği ilkesine göre, aile büyüklüğü ve coğrafi konumu ne olursa olsun, bir bardak suyun herkes için aynı maliyete sahip olmasıdır”, savundu.