“Aralık ve Ocak ayları arasında düzenlenmiş piyasada enerji fiyatında beklenen ortalama artışın% 1.1 civarında olacağı dikkate alındığında, bu mümkün Çocuksuz bir çift için artışın 35 sent ile 40 sent arasında olacağı, iki çocuklu bir çift için 95 sent ile 1 euro arasında olacağı ve son profil için [dört çocuklu çift] yaklaşık 2,15 avro olacağı sonucuna varmak”, diye bitiriyor Selectra ECO tarafından bildirildiği gibi.

Selectra

, “Başka bir deyişle, tüketim ne kadar büyükse, etki o kadar büyük olur ve bu nedenle enerjiyi daha verimli tüketmelerine olanak tanıyan stratejiler bulmak tüketicilere kalacaktır” diye bitiriyor Selectra.