Anacom, sözde “beyaz alanların” (ağın olmadığı yerlerde) kapsamına ilişkin ikinci halk istişaresini gerçekleştirdi ve şimdiye kadar, 450 bin binanın toplam evrenini belirledi. genişbant, 470 bin toplam, önceki istişare belirlenen 286 bin ile karşılaştırıldığında.

Hükümet bu hafta konuyla ilgili halkın katılımı ve kurulumu ve işletilmesi için ihalenin bölümleri duyurmuştu.. “Hükümetin talebi üzerine ve yardım atıfları kapsamında Anacom, Avrupa Birliği'nden kamu finansmanı kullanarak 'beyaz alanlarda' çok yüksek kapasiteli kamu elektronik iletişim ağlarının uygulanması konusunda halkın istişaresini teşvik ediyor” diyor Anacom.


João Cadete de Matos liderliğindeki regülatör, “bu, beyaz alanların tanımlanması konusunda başlatılan ikinci halk istişaresi”, ilki Ocak ayında başlatıldı ve zaten beyaz alanların daha kesin bir tanımlanmasına sahip olduğunun altını çiziyor. yeni bilgi toplanması ve coğrafi alanların belirlenmesi, adres düzeyinde bir ayrıntı içeren kapsama bilgileri ile desteklenmiştir” (her adres tek bir binaya karşılık gelir).