Hükümete göre, Yabancı vatandaşların ulusal topraklardan girişi, kalması, ayrılması ve uzaklaştırılması için yasal rejimdeki değişiklikler, ülkenin gelişimi için düzenlenmiş ve entegre göçün çekilmesine izin veren, kamu idaresinin ilişki kurma şeklini değiştiren “prosedürler oluşturur. göçmenler ve göçmenlerin entegrasyonu için garanti koşulları”.


Yeni önlemler arasında Portekiz'deki göçmenlerin yasal girişine izin veren sınırlı süreli bir vize oluşturulmasıdır. iş arama amacı.


Portekiz'de iş aramak için bu vize 120 gün geçerlidir ve 60 gün daha uzatılabilir, grama Portekizli konsolosluk görevlerinde, hemen iletişim kuran Yabancılar ve Sınırlar Servisi (SEF) ve İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü (IEFP).


Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu vatandaşları (CPLP) ayrıca Portekiz'de hareketlilik anlaşması kapsamında vize kolaylaştırma rejimine sahip olmak CPLP üye devletler arasında.


Yeni rejim göç için kota rejimine son verir, elde etmeyi kolaylaştırır Portekiz'de yüksek öğrenime devam eden ve izin veren yabancı öğrenciler için ikamet vizesi ikamet veya geçici kalış vizesi vermek için dijital göçebeler.