Aynı kaynağa göre, partinin başkanı Luís Karadağ, PSD Daimi Siyasi Komisyonu'na önerdi. az önce onayladı, oylama için asgari yasal yaşı azaltma önerisi 16 yıl.

Anayasanın mevcut metnine göre, “herşey on sekiz yaşın üzerindeki vatandaşlar hariç, oy kullanma hakkına sahiptir genel hukukta öngörülen yetersizlikler”.

Chega, anayasal inceleme süreci açtı. kabul edilen bir anayasal inceleme projesinin parlamentoya teslimi 12 Ekim. Cumhuriyet Anayasasına göre, “when a anayasal revizyon projesi sunuldu, başkalarının olması gerekecek otuz gün içinde sunuldu”.

Chega ve PSD, PS ve Liberal'e ek olarak Girişim zaten değişecek bir proje sunacaklarını belirtti Temel Kanun.

Anayasada yapılan değişiklikler bir milletvekillerinin üçte ikisi çoğunluğu (mevcut parlamento çerçevesinde, Bu, PS ve PSD'nin olumlu oyu anlamına gelir) ve Cumhuriyet revizyon yasasını yürürlüğe girmeyi reddedemez.