Teklif, bir sona erdirmeyi mümkün kılar. IRS'deki bu sermaye kazançlarının vergilendirilmesi kapsamındaki tutarsızlık ve Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen bir kararda zaten kınanmış olan.

“Bu nedenle, gerekli değişiklikleri yapmak acildir. IRS Kodu, geçerli vergi rejimini IRS açısından gerçek olarak eşitlemek için yerleşik olmayan vergi mükellefleri tarafından şu anda elde edilen emlak sermayesi kazançları sakinlerine uygulanan, ayrımcılığa son vermek yerleşik ve yerleşik olmayan vatandaşlar arasında tanımlandı”.

Şu anda, sakinler sermaye kazançlarının sadece% 50'si üzerinden vergilendiriliyor ve diğer% 50'si normal gelir vergisi beyannamesine eklenir. Öte yandan, Yerleşik olmayanlar tarafından mülklerin satışından elde edilen sermaye kazançları tam olarak vergilendirilir, %28 sabit bir oranda.