Hükümet yaratmayı taahhüt etti, haziran sonunda 2023, bölgesel trenler için bir Ulusal Demiryolu Kartı, 49€ maliyeti.

Teklif Hükümeti çağırıyor, together with the ulaşım yetkilileri, sunmak, Eylül ayı sonuna kadar gelecek yıl, bir çalışma milli demiryolu geçişinin diğerine uzatılabileceği yollar hakkında demiryolu hizmetinin kategorileri.