Değişiklik, IRS Kanunu'nun maddesine yapılır. KDV'nin tamamı veya bir kısmı üzerinden yapılan masrafları karşılayan kesintileri kapsar restoranların, kuaförlerin, atölyelerin veya ulaşım geçişlerinin.

Onaylanan metne göre, karşılık gelen bir miktar Faturalarda görünen hane halkının herhangi bir üyesi tarafından karşılanan toplam KDV süreli yayınlara abonelik edinimi ile ilgili (gazete ve dergiler), dijital olanlar da dahil olmak üzere, indirimli KDV oranında vergilendirilir, Vergi ve Gümrük İdaresi'ne iletilir.

Şu anda, fatura gerektiren giderler için sınır kapsanan çeşitli etkinlikler 250 Euro olarak belirlendi.

PSD önerisi, bu kesintinin kapsadığını açıklığa kavuşturur Faturaları tescilli şirketler tarafından düzenlenen periyodik abonelikler Gazete basımlarında ve dergilerin ve diğer sürümlerinde faaliyet (CAE) süreli yayınlar.