Bunları mesleki gibi diğer ödeneklere eklemek Hastalık ve tüberküloz, sayı bu ödenen 200.000 kişiyi aşıyor yarar.

“50 ila 59 yaş arası yaş grubu en çok temsil grubu% 28.7 ile, ardından grup 40 ile 49 yaş arası yaşında (%25,9), hastalık yararı yararlanıcıları grubunda”.

Hastalık izni neredeyse 100.000 kadına ve daha fazlasına atfedildi Sosyal Güvenlik'e göre 70,000 erkekten fazla. Çocuk bakımı yardımlarının sayısı Ayrıca geçen ay 34.273 kişiye ulaşarak arttı.