ERSE tarafından önerilen azalma göz önüne alındığında (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) ağlara erişim tarifeleri için 17. ekim tarihinde yayımlanan Tebliğ ile sunulan 2023 yılında yürürlüğe girecek, 2022 yılında, faturaların nihai fiyatında bir düşüş olacağı tahmin ediliyor”.

Resmi bir Galp kaynağı ECO'ya açıkladı, azaltmanın ERSE nihai tarifeyi yayınlayana kadar hafif olacaktır ve ölçülemez 15 Aralık 2022'de gerçekleşecek değerler.