“Hiçbir yanılsama altında olamayız: bir durgunluk varsa Almanya, etki Avrupa genelinde önemli olacak” dedi. ulusal düzeyde turizm sektörüne olan bağlılığın çok önemli olduğunu.

António Costa Silva Funchal'da konuşuyordu. SEDES Madeira heyetinin açılış töreninin kapsamı — Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Derneği, hangi o biriydi konuşmacılar, ana konulu “Madeira'nın ulusal rolü ekonomi”.

“Turizm, çeşitlendirmenin yapabileceği harika bir örnektir sonunda Almanya veya Birleşik Krallık'tan var olabilecek boşlukları doldurun” dedim, vurgulayarak 30 sayısında bu yıl kaydedilen yüzde büyüme Amerika Birleşik Devletleri'nden turistler.

“Biz kendi tarihi boyunca dünyanın tüm kıtalarına bağlı. Tüm bu pazarlarda çalışırsak tutarlı bir şekilde, bunun bir kısmını aşmak veya en azından en aza indirmek mümkündür etkisi”, o güçlendirdi.

Ekonomi Bakanlığı'nın “rahatsız etmemesi” gerektiğini de sözlerine ekledi. iş dokusu, ancak sorunları tanımlamak için “tüm sektörlere bağlı” olmalıdır ve “paranın mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlayan” bir dizi politika geliştirin.