Çocuklar, Dünya Sivrisinek Programı'nın (WMP) girişiminin bir parçası olarak Wolbachia bacteira ile enfekte ederken zararlıları yetiştiriyorlar.


Olumlu Haberlere Göre, Wolbachia, böceklerin dang humması gibi kanla bulaşan virüsleri bulaştırma yeteneğini sakat bırakıyor, Zika, chikungunya ve sarı humma. Bakteriler, yabani popülasyonlarla üremek için esir sivrisinekler serbest bırakılarak yayılır..