ECO'ya göre enstitü, ülkenin ekonomik durumunun geçtiğimiz aydaki gelecekteki evrimine ilişkin beklentiler dengesindeki “önemli” artışın “Şubat 2022'den bu yana en yüksek değere ulaştığını” vurgulamaktadır.

Olumlu evrim, “ülkenin ekonomik durumunun gelecekteki evrimi ve hane halkının mali durumu için umutların olumlu katkılarından” kaynaklanmaktadır.

Hanehalkının mali durumunun evrimi ile ilgili bakış açıları dengesi ile ilgili olarak, son dört ay doğrultusunda daha fazla artış oldu. Aksine, Eylül ve Ekim 2022, pandeminin başlangıcından bu yana en düşük değerlerin kaydedildiği iki aydı.

Portekiz enstitüsü ayrıca yılın ilk iki ayında ekonomik iklimde de bir artış olduğunu açıkladı., İmalat Sanayi ve Ticaret ve Hizmetlerde artan güven göstergeleriyle, İnşaat ve Bayındırlık İşlerinde azalma.