Verilere göre, Şubat ayının son gününde ve bir önceki ayın son gününe kıyasla, dokuzda bir azalma ve üç hidrografik havzada depolanan hacimde bir artış oldu.

%13.1 ile Barlavento Algarve havzası, Şubat ayının sonunda en düşük depolanmış su miktarına sahipti.

SNIRH'ye göre Barlavento havzasında Şubat ayı için ortalama depolama alanı% 73,8'dir.

Daha az su mevcudiyeti ile Mira (%36.8), Arade (%41.5) ve Sado (%58.9) havzaları da vardı.

Guadiana (%85,8), Tagus (%85.7), Douro (%80.7), Oeste (%80.2), Cávado ve Lima (%78.1), Mondego (%66. 5) ve Ave (%64.7) en yüksek seviyelere sahipti.


Nehir havzası tarafından Şubat 2023 depoları, Ave, Mondego, Sado, Mira, Ribeiras hariç, Şubat depolama ortalamalarının (1990/91 - 2021/22) daha yüksektir Algarve yapmak, ve Arade havzaları


Her hidrografik havza birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.