Sosyalist Yürütme tarafından empoze edilen yeni son tarih, “Portekiz Belediyeler Ulusal Birliği'nin (ANMP) talebi üzerine “gerçekleşiyor.

“Mevzuatın bu kısmı (PL 64/XXIII/2023; PL 73/XXIII/2023; PL 74/XXIII/2023) bu nedenle 24 Mart'a kadar halkın istişaresinde olacak ve ardından 30 Mart'ta Bakanlar Kurulu'nda onaylanacak ve ardından Cumhuriyet Meclisine gidecek”, Hükümeti bir açıklamada açıklıyor.

Kalan diplomalar - konut kredisi desteği ve kiralara atıfta bulunarak - halkın katılımı 13 Mart'ta planlandığı gibi sona erdi ve 16 Mart'ta Bakanlar Kurulu'nda onaylanacak. Bu şekilde İcra, “ailelere desteğin hızla yere ulaşmasını sağlar” diyor.