Bunun nedeni, gıda ve diğer malların fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır, bu da müşterilerde düşüşe yol açmıştır. Raporlara göre, yalnızca geçen yılın Ekim ve Aralık ayları arasında 1.000'den fazla restoran kapandı.