AB istatistik hizmetine göre, yaşam beklentisi 2019'dan 2020'ye 0.9 yıl azaldı, 80,4'e ve 2021'de tekrar 0,3 yıl düşerek 80,1 yıla düştü.

Eurostat, bu ardışık aksiliklerin nedeninin Covid-19 salgınının neden olduğu ani ölüm artışından kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Ancak kaydedilen düşüş, yaşam beklentisindeki artış eğilimini tersine çevirmedi: 27 Üye Devletin tümü için verilerin mevcut olduğu ilk yıl olan 2002'den bu yana gösterge, 77.6'dan 80,1'e 2,5 yıl arttı.

Üye Devletler arasında 2021'de doğumda en yüksek yaşam beklentileri İspanya (83,3 yıl), İsveç (83.1 yıl), Lüksemburg ve İtalya'da (her biri 82,7 yıl), Bulgaristan (71.4), Romanya (72.8) ve Letonya (73.1 yıl) karşı uçtaki ülkelerdi.


Portekiz'de 2021'deki yaşam beklentisi 81.5 yıl, 2020'de 81.1 ve 2019'da 81.9 ile karşılaştırıldığında.