Başbakan, “[Bugün sunulan] İstikrar Programı'nın ardından, Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarında %3,57 oranında geçici bir artışı onaylayan olağanüstü bir Bakanlar Kurulu düzenledik. “dedi.

António Costa, Ocak ayında halihazırda uygulanan artışa ek olarak, bu yeni önlemin “bu ikinci dönem boyunca emeklilerin emekli maaşlarını Sosyal Güvenlik temel yasasından kaynaklanan miktara güncelleyecekleri” anlamına geleceğini açıkladı.