Ancak, Avrupa'da en çok ev sahibi olan ülke değil. Bu sıralamanın başında Kosova (%97,8), Arnavutluk (%96,3) ve Romanya (%95,3) yer alıyor ve burada sahip sayısı %95 bariyeri aşıyor. Portekiz'de insanların %78,3'ünün bir evi var

.

Eurostat verilerine dayanan Landgeist.com'a göre, ev sahiplerinin oranı ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişiyor ve Doğu Avrupa'da Batı Avrupa'dan daha yaygın bir ev satın alma seçeneği var.

İspanya, İtalya ve Fransa'da Portekiz'den daha az ev sahibi var, bu oran sırasıyla% 75,8,% 73,7 ve% 64,7'dir.

Ters yönde, ev sahiplerinden daha fazla kiracının bulunduğu Avrupa ülkeleri olan Avusturya, Almanya ve İsviçre bulunmaktadır. Almanya ve İsviçre'nin özel durumunda, ev kiralayan insanlar satın almaktan daha fazla

.