“Yeni altın vize vermenin sona ermesi, ülke için zor bir dönemde geliştirilen bir programı sonuçlandırıyor. Kararın konut piyasası üzerinde sınırlı bir etkisi olmalı, çünkü işlemler açısından, hacim açısından veya bir bütün olarak ülke için değer açısından belirleyici bir itici güç değildi” diyor DBRS

.

DBRS, Portekiz'de yükselen konut fiyatlarının “son eğilimi açıklamak için daha alakalı” faktörlerin, yani yeni konut sıkıntısı, dış çıkar ve ekonomik toparlanma olduğuna dikkat çekiyor.