Portekiz'in İstikrar Programı ve Ulusal Reform Programı hakkında yayınlanan bir görüşe göre, Avrupa Komisyonu ülkeyi “kamu açığını azaltmak için ilgili tasarrufları kullanarak 2023 yılı sonuna kadar yürürlükte olan enerji destek önlemlerini durdurmaya “çağırıyor.

Önümüzdeki kış olası bir enerji krizi durumunda, Topluluk Yöneticisi, enerji fiyatlarındaki daha fazla artışa yönelik bu yeni destek önlemlerinin “bütçe açısından erişilebilen ve enerji tasarrufu teşviklerini koruyan savunmasız ailelerin ve şirketlerin korunmasına yönelik olmasını ister “.

Öneri, geçtiğimiz hafta Hükümet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine enerji kriziyle ilgili olarak verilen “genel kılavuzu” takip edeceğini söyledi, ancak Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü gibi haklı değilse 2024'te kamu desteğini sona erdirdiğini kabul etti.