Hem benzin hem de dizel için bu haftanın ortalama fiyatı, bir önceki haftanın ortalama fiyatının altındaydı, dizel için ton başına yaklaşık 25 ABD doları ve benzin için 30 ABD doları civarındaydı.

Enerji ve Jeoloji Genel Müdürlüğü'nün (DGEG) verilerine göre, önümüzdeki haftadan itibaren litre basit dizel başına ortalama 1.48 avro ve litre başına 1.645 benzin 95 ödemeyi bekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, DGEG tarafından sağlanan değerlerin ortalama bir fiyat olduğu ve benzin istasyonuna, markaya ve aracın yakıt ikmali yapılan yere bağlı olarak fiyatın bu değerin üstünde veya altında olabileceği belirtilmelidir.