REN'e göre, Haziran ayına kadar fotovoltaik üretim elektrik tüketiminin% 7'sini ve biyokütlenin% 6'sını sağlarken, doğal gaz üretimi% 19, kalan% 20'si ithalat dengesine karşılık geldi.

“Dönem toplamında, hidroelektrik verimlilik endeksi 0,79 (tarihsel ortalama 1), rüzgar verimlilik endeksi 0.92 ve güneş verimlilik endeksi 1.07" kaydetti.

Yılın ilk altı ayında elektrik tüketimi, sıcaklık ve çalışma günlerinin etkileri göz önüne alındığında% 0,3'lük bir azalma göstererek “bir önceki yılın aynı döneminde görülenlere paralel” oldu.

Sadece Haziran ayını analiz eden elektrik tüketimi, ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle yıllık% 0.5'lik bir büyüme kaydetti. Sıcaklığın etkilerine ve iş günü sayısına göre ayarlanarak,% 1.3 düştü

.

Haziran ayında, hidroelektrik rejimi 1.11 (tarihsel ortalama 1) kaydederek daha elverişli olurken, rüzgar ve fotovoltaik koşullarda ortalama rejimlerin altında koşullar vardı ve endeksler sırasıyla 0,81 ve 0,97 kaydetti.