Belediye yürütme başkanı, 1995-2022 yılları arasında, Highlands Teknik Ofisi'ne yapılan yatırımla, güvencesiz konutlar için 1.500'den fazla lisans projesi yürüten belediyenin konut kararına olan bağlılığını vurguladı.Belediye başkanı, Santo António Kalkınma Derneği (ASA) aracılığıyla, ihtiyacı olan aileler için konutların geri kazanılması için 250 bin avrodan fazla tahsis ettiğini de sözlerine ekledi.


Pedro Calado, Funchal Belediyesi'nin “yasaya uygun olmayan hiçbir şeyi yasallaştırmayacağına” güvence verdi ve Belediye Ana Planının (PDM) revizyonunun bu konutu yasallaştırma işini ilerletmek için aciliyetinde ısrar etti.


Sosyal demokrat yetkiliye göre, PDM'nin revizyonuyla belediye “konut kooperatiflerinin inşasında% 25 ila% 30 artışa devam edecek”.


Dönem başına yaklaşık 170'in analiz edildiğini ve bu yılın ilk altı ayında 66'nın vergi avantajı olacak harap binaların rehabilitasyonu için müzakere edildiğini söyledi.


173'ten fazla inşaat ruhsatı ve 113 kullanım izninin onaylandığını da sözlerine ekledi.