Algarve sakinleri için kampanya 13-30 Eylül tarihleri arasındaki ziyaretler için geçerlidir. Algarve sakinleri için kişi başı normal 1 günlük bilet 22€ (11-64 yaş) ve gençler için 12€ (>= 1,00 metre - 10 yıl) veya kıdemli biletler (>= 65 yıl)

.

Bu koşullardan yararlanmak için, biletin yalnızca parkın çevrimiçi bilet gişesinden satın alınması ve ziyaret gününde bir adres belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir (ör. basılı bir adres+geçerli kimliğiniz olduğu sürece su, elektrik, gaz, iletişim, öğrenci kartı, kira sözleşmesi). Özel fiyat, kişi başına ikamet eden kişiye ve bir misafir daha uygulanır., ikamet eden olsun ya da olmasın.