Program Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti, ancak şimdi değişiklik yapılmadan kabul edildi.

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yatırım faaliyetleri için ikamet vizesi verilmesine yönelik yeni talepler kabul edilmeyecek ve bu da halihazırda verilmiş olan yetkilerin yenilenme olasılığını etkilemeyecektir.

Yatırım faaliyetleri için oturma izinlerinin verilmesi ve yenilenmesi talepleri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte “belediye meclislerinde ön kontrol prosedürlerini bekleyenler” de dahil olmak üzere geçerliliğini koruyor.

Aile birleşimi için oturma izinlerinin verilmesi veya yenilenmesi de kabul edilen sınırlamanın dışında tutulmuştur..

Muhalefet partileri, genel kurulda oylama için 320'den fazla değişiklik önerisi sundular ve bunların tümü sosyalist milletvekilleri tarafından reddedildi ve duruma bağlı olarak diğer parlamento grupları eşliğinde.