“A Terra Treme” (www.aterratreme.pt) adı verilen tatbikat bugün saat 11:14'te gerçekleşecek ve Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) tarafından her yıl çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde düzenleniyor ve nüfusu deprem durumunda nasıl davranacaklarını bilmeleri için eğitmeyi amaçlıyor.

Bu girişim ile ANEPC, nüfusu “depremden önce, sırasında ve sonrasında ne yapması gerektiği, yani benimsemesi gereken önleyici tedbirleri ve kendini koruma davranışlarını bilmek” konusunda nüfusu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Sivil Koruma'ya göre, egzersiz “bir deprem durumunda bunları yapanlar için fark yaratabilecek üç basit hareketin gerçekleştirilmesini” içeriyor.

ANEPC, eylemin bir dakika boyunca gerçekleştiğini ve katılımcıların bireysel veya toplu olarak (aileler, okullar, şirketler, kamu, özel veya örgütsel kurumlar) üç kendini koruma hareketini gerçekleştirmeye davet edildiğini belirtir: Drop, Cover Hold On.

Girişimin ulusal ifadesi olmasına rağmen, ANEPC, Eğitim Genel Müdürlüğü (DGE) ve Okul Kuruluşları Genel Müdürlüğü (DGeste) ile birlikte Olhão'daki Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes 'de bir ana etkinliği teşvik ediyor.