Miguel Fontes, “Şu anda 15-29 yaş arası gençlerin% 8,5'i NEET olarak sınıflandırılıyor, çalışmayan, eğitim görmeyen veya herhangi bir eğitime katılmayan gençler var.” dedi.

Miguel Fontes, NEET'lerin sayısının 2015 yılında% 13,2 olduktan sonra önemli ölçüde azaldığını belirterek, 15 ila 29 yaş arasındaki NEET'lerin yaş grupları arasında en yüksek oranda 25 ila 29 yaşları arasındakilerin olduğunu da sözlerine ekledi.

Erken okuldan ayrılmanın azalması nedeniyle 15 ila 19 yaş arasındaki insidansın daha düşük olduğunu açıkladı.

Miguel Fontes ayrıca, bu grubu oluşturan gençlerin, ardışık sosyal dışlamalar ve eğitim ve öğretim sisteminin erken terk edilmesi nedeniyle çoğunlukla düşük niteliklere sahip olduklarını ve bu da iş piyasasına girmede zorluklar yarattığını ortaya koydu.

“Ezici çoğunluk, sosyal dışlanma ve ekonomik kırılganlık durumlarından derinden etkilenen gençlerdir” diye vurguladı.

Dışişleri Bakanı, hükümetin yaptığının, eğitim dünyasından profesyonel dünyaya geçişi kolaylaştırmak için mesleki stajları harekete geçirmek ve iş sektörünü işe almayı teşvik eden ve destekleyen programlarla işe almayı desteklemek olduğunu vurguladı.

“Sosyal olarak yenilikçi cevaplar bulmaya çalıştık, sahada bulunan bir grup kuruluşun İspanya'da zaten test edilmiş bir metodoloji geliştirmesine yardımcı olmak için sosyal istihdama inkübatörleri olarak adlandırdığımız bir girişim başlattık, böylece genç nüfusun bu kesimi ile daha iddialı bir şekilde çalışabiliriz” dedi.