Portekiz, 2022 endeksine kıyasla bir sıra yükseldi ve İzlanda (1.124 puan), Danimarka (1,31 puan), İrlanda (1.312 puan), Yeni Zelanda (1.313 puan), Avusturya (1.316 puan) ve Singapur'un (1.332 puan) gerisinde, ancak Japonya (1.336 puan), İsviçre (1.339 puan), Kanada (1.35 puan) ve Finlandiya (1.399 puan) gibi ülkelerin önünde yer alıyor.).

K

üresel olarak, 126 ülke 2009 ve 2020 yılları arasında barış endekslerini iyileştirse de, 2023 Küresel Barış Endeksi (GPI), ortalama küresel barış seviyesinin art arda dokuzuncu yıl kötüleştiğini, 84 ülkenin iyileşme ve 79'u kötüleştiğini ortaya koyuyor. Pozitif Barış Endeksi (ÜFE) ile ölçülen Pozitif Barış, barışçıl toplumları yaratan ve sürdüren tutumları, kurumları ve yapıları temsil eder. Bu, bölgesel ve küresel çatışmalar hızlanırken, COVID sonrası sivil huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlıktaki artış yüksek kaldığı için bozulmanın iyileştirmelerden daha büyük olduğunu gösteriyor

.