Ekonomik görünüm güncelleme raporuna göre kuruluş, enerji ve gıda fiyatlarının ve işgücü talebinin yavaşladığı için enflasyonun bu yıl% 5.5 (son güncellemede% 5.7) düşeceğini ve 2024'te 3.3'e ve 2025'te% 2.4'e düşeceğini ve Avrupa Merkez Ban kası'nın ulaşmak istediği %2'lik hedefe yakın olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun tahminleri, enflasyon oranının 2023'te %5,3'e ve 2024'te% 3,4'e düşeceğini gösteriyor.

Portekiz Merkez Bankası (BdP), enflasyonu bu yıl için hafifçe yukarı doğru ve esas olarak enerji fiyatları nedeniyle %5.4 ve% 3.6'ya kadar revize etti, ancak oranın düşmeye devam etmesini bekliyor.

OECD raporda, “Enerji ve enflasyon desteğinin kademeli olarak ortadan kaldırılması ve yüksek nominal GSYİH [Gayri Safi Yurtiçi Hasıla] büyümesi, bütçe fazlalıklarını korumaya ve kamu borcunun 2025'te GSYİH'nın yaklaşık% 98'ine düşürülmesine katkıda bulunacaktır (Maastricht tanımı)” dedi.

Örgüte göre, “İstihdamda veya ücretlerde beklenenden daha yüksek büyüme tüketimi destekleyecek, ancak aynı zamanda enflasyonu da artıracaktır” uyarısında bulundu ve “Öte yandan PRR [Kurtarma ve Dayanıklılık Planı] harcamaları öngörülenden daha yavaş uygulanabilir ve bu da daha düşük büyüme ve enflasyon anlamına gelecektir” diye uyardı.