Bu hesaplama için, sicil dairelerinde kayıtlı ölümler ve yerleşik nüfusun geçici tahminleri dikkate alınmıştır.

65 yaşında yaşam beklentisi, o yaşa ulaşan bir kişinin hala yaşamayı bekleyebileceği ortalama yıl sayısıdır ve o sırada gözlemlenen yaşa göre ölüm oranlarını korur.